Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Số ký hiệu: 126/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 19/10/2020 - Hiệu lực: 05/12/2020 - Cập nhật: 25/10/2020 - Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV
2
Số ký hiệu: 128/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 19-10-2020 - Hiệu lực: 10-12-2020 - Cập nhật: 25-10-2020 - Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan.
4
Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg
Số/Ký hiệu: 28/2020/QĐ-TTg; Ngày ban hành: 24/09/2020; Ngày có hiệu lực: 15/11/2020; Người ký: Trịnh Đình Dũng; Trích yếu: Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ; Phân loại: Quyết định; Người cập nhật: Phạm Đình Huấn

Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

5
Công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2020
Ký ngày: 06/10/2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3-2020
6
Số ký hiệu: 69/2020/TT-BTC
Ngày ban hành: 15/07/2020; Loại văn bản: Thông tư; Ngày có hiệu lực: 01/07/2020; Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký: Bộ Tài chính; Phạm vi: Toàn quốc (Người cập nhật: Phạm Huấn - NV)
7
Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN
Ký ngày: 10/8/2020 - Hiệu lực: 23/9/2020 - Cập nhật: 28/9/2020 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)
Thông tư ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ"
8
Nghị định số 102/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/09/2020; Ngày có hiệu lực: 30/10/2020; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc; Trích yếu: Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; Cơ quan ban hành: Chính phủ; Phân loại: Nghị định; Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

9
Số/Ký hiệu: 100/2020/NĐ-CP
Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu: 100/2020/NĐ-CP; Ngày ban hành: 28/08/2020; Ngày có hiệu lực: 15/10/2020; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc; Cơ quan ban hành: Chính phủ; Phân loại: Nghị định; Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV; Ngày cập nhật: 18/9/2020
Nghị định số 100/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh hàng miễn thuế
10
Số/Ký hiệu: 99/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/08/2020; Ngày có hiệu lực: 11/10/2020; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc; Cơ quan ban hành: Chính phủ; Phân loại Nghị định; Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV; Ngày cập nhật: 18/9/2020.
Nghị định số 99/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
12 3 4 5 6 Sau