Hải quan An Giang
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số 443/QĐ-HQAG
Ký ngày: 22/11/2020 - Hiệu lực: 22/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV
Quyết định về việc thành lập Tổ triển khai Đề án "Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa" của Cục Hải quan tỉnh An Giang
2
Quyết định số 052/QĐ-HQAG
Ký ngày: 12/02/2020 - Cập nhật: 14/02/2020
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức hải quan, nhân viên hợp đồng lao động; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế năm 2020 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
3
Kế hoạch số: 372/KH-HQAG
Ký ngày: 20/02/2019
Kế hoạch triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2019
4
Quyết định số 13/QĐ-HQAG
Ký ngày: 24/01/2019
Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức Hải quan, nhân viên hợp đồng lao động; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai Hải quan, người nộp thuế năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh An Giang.
5
Quyết định số: 11/QĐ-HQAG
Ký ngày: 18/01/2018
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân viên HĐLĐ, công chức hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
6
Thông báo số: 947/TB-HQAG
Ký ngày: 07/06/2017
Thông báo lịch tiếp công dân của Cục Hải quan tỉnh An Giang
7
Quyết định số: 13/QĐ-HQAG
Ký ngày: 20/01/2017 - Hiệu lực: 20/01/2017 - Cập nhật: 22/01/2017
Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhan viên hợp đồng lao động, công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai Hải quan, người nộp thuế năm 2017 của Cục Hải quan tỉnh An Giang.
8
Công văn số 1084/HQAG-CBL
Ký ngày: 23/6/2016 - Cập nhật: 29/6/2016
Công văn về việc triển khai, quán triệt, phổ biến Luật Tổ tụng Hành chính 2015 và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016. (Vào Mục "Dữ liệu tải về" để tải: Luật TTHC 2015, Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016)
9
Thư chúc mừng ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2016
Ký ngày: 17/6/2016
Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2016
10
Thông báo số: 212/TB-HQVHĐ
Ký ngày: 07/6/2016 - Hiệu lực: 07/6/2016 - Cập nhật: 13/6/2016
Thông báo lịch tiếp công dân của Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông
12 Sau